21 apr 2021 klocka 09.00 - 12.15

Strategisk styrning av funktionshinderspolitiken

Övergångsställe i kullersten. Foto: Mostphotos

Välkommen till en utbildningsdag om den strategiska styrningen av funktionshinderspolitiken.

Kommuner och regioner har en särskilt framträdande roll för att alla invånare, inklusive personer med funktionsnedsättningar, ska kunna vara fullt delaktiga i samhället. En strategisk styrning och ledning av funktionshinderspolitiken är avgörande för att lyckas.

Länsstyrelsen bjuder in till en utbildningsdag om styrning och ledning av funktionshinderspolitiken. Dagen kommer att innehålla information om hur kommunerna i Skåne arbetar med funktionshinderspolitik. Myndigheten för delaktighet kommer också att presentera ett stödmaterial som tagits fram till kommunerna och dagen kommer erbjuda en möjlighet för erfarenhetsutbyte.

­­­Syfte: Att erbjuda inspiration, tips och vägledning för att ett strategiskt funktionshinderspolitiskt arbete.

Målgrupp: Politiker och tjänstemän i Skåne med ansvar och intresse för att utveckla ett strategiskt funktionshindersarbete i kommunen och Region Skåne, inklusive du som ansvarar för kommun- eller regionövergripande handlingsplaner och strategier.

9:00 – 9:30 Kartläggning av funktionshinderspolitiken i Skåne
Emma Melander Borg, Länsstyrelsen Skåne

9:30 – 10:00 Grunderna i funktionshinderspolitiken, FN:s konvention om rättigheter för
personer med funktionsnedsättning och det nationella målet för
funktionshinderspolitiken utifrån kommuner och regionens roll
Representant från MFD

10:00 – 10:15 PAUS

10:15 – 11:00 Presentation av Myndigheten för delaktighets metodstöd gällande
funktionshindersperspektiv i ledning och styrning
Representant från MFD

11:00 – 11:15 PAUS

11:15 – 12:00 Workshop: Hur skapar vi en god process vid framtagande/uppdatering av
funktionshinderspolitiska planer/strategier?

12:00 – 12:15 Utvärdering och avslutning

VAR:
Digital utbildning via Zoom. En länk kommer att skickas till alla anmälda i god tid före utbildningen.
KOSTNAD:
Kostnadsfritt
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
12 apr 2021

Anmäl dig

Kontakt