22 apr 2021 klocka 09.00 - 12.15

Hur kan vi utveckla samarbetet med funktionshindersrörelsen?

Personer på övergångsställe

Välkommen till en inspirationsdag om aktiv involvering och funktionshindersråd i Skånes kommuner.

En betydande del av alla kommuninvånare har funktionsnedsättningar. Ansvaret för att alla invånare har jämlika förutsättningar och är delaktiga ligger på det offentliga.

En förutsättning för att kunna skapa ett samhälle som inkluderar alla är att involvera medborgarna i utformningen. Detta kan uppnås genom att bredda vilka som kan delta i dialog och samråd.

Dagen kommer att innehålla information om hur kommunerna i Skåne arbetar med s.k. aktiv involvering och funktionshindersråd. Myndigheten för delaktighet kommer också att presentera ett stödmaterial som tagits fram till kommunerna. Syftet är att kommunerna ska kunna utveckla dialogen med funktionshindersrörelsen. Dagen kommer också att erbjuda en möjlighet för erfarenhetsutbyte.

­­­Syfte: Att erbjuda inspiration, tips och vägledning i arbetet med att utveckla samrådsformer och förbättra dialogen mellan kommunerna och funktionshindersrörelsen.

Målgrupp: Politiker och tjänstemän i Skåne med ansvar och intresse för att utveckla samråd, funktionshindersråd och/eller ett strategiskt förhållningssätt till funktionshinderspolitiken. Representanter för funktionshindersorganisationerna är också välkomna.

9:00 – 9:20 Kartläggning av aktiv involvering och funktionshindersråd i Skåne
Emma Melander Borg, Länsstyrelsen Skåne

9:20 – 10:30 Grunderna i funktionshinderspolitiken samt metodstödet för dialog
(inklusive 5 minuters paus)
Representant för MFD

10:30 – 10:45 PAUS

10:45 – 11:05 Funktionshindersrörelsen – hur kan dialogen utvecklas?
Representant från funktionshindersrörelsen

11:05 – 12:00 Workshop: hur kan vi komma igång, var börjar vi?

12:00 – 12:15 Utvärdering och avslutning

VAR:
Digitalt via Zoom. En länk kommer att skickas ut i god tid före start.
KOSTNAD:
Kostnadsfritt
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
12 apr 2021

Anmäl dig

Kontakt