04 mar 2021 klocka 09.00 - 12.30

Praktiskt genomförande av våldsförebyggande arbete i verksamheter som möter föräldrar

Familj i naturen

Länsstyrelsen Skåne hälsar välkommen till en digital kunskapsdag med fokus på föräldraskapsstöd och våldsförebyggande arbete för utrikesfödda föräldrar.

Välkommen till en kunskapsdag kring föräldraskapsstöd med syfte att ge ett mer praktiskt stöd kring hur en kommun/verksamhet kan komma igång med arbetet med föräldraskapsstöd. En viktig väg för att tidigt förebygga våld i familjen är att utveckla ett bra föräldraskapsstöd.

Dagen kommer att erbjuda erfarenhetsutbyte med våldsförebyggande inriktning och praktiska exempel från olika kommuner/verksamheter.

Syfte

Dagen syftar till att ge ett mer praktiskt stöd i föräldraskapsstödsinsatser gällande våld och hedersrelaterat våld samt erfarenhetsutbyte med praktiska exempel från verksamheter.

Målgrupp

Personer som arbetar med föräldraskapsstöd i t ex kommunal verksamhet, regionens verksamhet, familjecentraler, idéburen sektor mm.

Inbjudan och program Pdf, 400.7 kB.

VAR:
Digitalt möte via Zoom. En länk kommer att skickas ut i god tid innan start.
KOSTNAD:
Kostnadsfritt
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
24 feb 2021

Intresseanmälan seminarium

Anmäl dig

Kontakt