08 mar 2021 klocka 13.00 - 16.00

Jämställdhet i skola och utbildning -ett förebyggande arbete

Lärare och elever i klassrum

Välkommen till en digital konferens med aktuell forskning, praktiska exempel och erfarenhetsutbyte.

Att arbeta med skolans jämställdhetsutmaningar handlar inte bara om att förbättra och utveckla skolan utan är också ett generellt förebyggande arbete. Hur detta arbete kan se ut och vilka utmaningar och lösningar som finns kommer konferensen ”Förebyggande, skola och jämställdhet” att behandla under eftermiddagen den 8 mars.

Det är stora skillnader i skolresultat mellan flickor och pojkar i de skånska kommunerna, i nästan samtliga är det en högre andel flickor än pojkar som går vidare till gymnasiet och eftergymnasiala studier. Samtidigt ökar den psykiska ohälsan i Skåne och mer än dubbelt så många flickor upplever stress och otrygghet i skolan. Skolan är också den plats där flest unga utsett för sexuella trakasserier, samtidigt som skolverket visar att skolans sexualundervisning, HBTQ - och normarbete brister.

Ohälsa, kriminalitet, droganvändning och våld förebyggs oftast av samma skyddsfaktorer. Några av dem är: tidiga skolframgångar, att du trivs och är trygg i skolan och belönas för prosocialtbeteende. Skola, förebyggande arbete och jämställdhet hänger ihop.

Vid anmälan, GLÖM INTE att välja seminarier till de tre blockan med valbara seminarier.

Inbjudan och program Pdf, 245.1 kB.

12:40 Uppkoppling (via utskickad zoomlänk)

12: 50 Hej och välkomna

Anneli Hulthén Landshövding Skåne

Märta Stenevi Jämställdhetsminister

13:05 Keynote: Skolan och jämställdheten

Emma Leijnse, författare och journalist

13:35 Jämlikhet, jämställdhet, risk och skydd.

Länsstyrelsen Skåne presenterar ny statistik för Skåne –
Erika Hjelm och Valbone Mehmeti, Länsstyrelsen Skåne

13.50 PAUS

14:00 Valbara seminarier 1 – 30 min

1. ”Det blir ju bara värre om jag berättar” Ungas erfarenheter av sexuella trakasserier i utbildningsmiljöer, Victoria Carlsson Wahlgren MUCF

2. Vad påverkar resultaten i svensk skola – Interkulturellt förhållningssätt, Anders Skans, pedagog och författare

3. Sex- och samlevnadsundervisningen ur ett rättighetsperspektiv, Gabriella Haramaty och Pelé Ahmed, Pedagogisk inspiration, Malmö stad

14:30 Keynote: Pojkar, maskulinitet och antipluggkultur

Fredrik Zimmerman, universitetslektor, forskare och författare,
Högskolan i Borås

15:00 PAUS

15:10 Valbara seminarier pass 2 – 30 min

1. Elevernas ”egna” val - Psykologiska faktorer bakom könsskillnader i yrkesintressen- - Una Tellhed, Lunds universitet

2. Ämnesintegrerad normkritisk pedagogik - så här gör du, Irja Berntson pedagog och utbildare på Fabrik 5

3. Grundskolornas arbete med jämställdhet och trygghet – Anna Johansson, Skolinspektionen

4. Förebygga våld med jämställdhetsarbete – exemplet Kristianstad. Ulrika Mårtensson, samordnare Spelar roll

15:40 PAUS

15:45 Valbara seminarier pass 3 - 30 min

1. Kön, sex och radikalisering, Felix Unogwu och Rafi Farouq Projektledare, pedagogisk inspiration

2. Ungas psykiska ohälsa i Skåne, Maria Fridh, Region Skåne och Lunds Universitet

3. Att upptäcka och förebygga hedersproblematik i skolan, Hanna Cinthio, FreeZone Sweden

16:15 AVSLUTNING

VAR:
Digital konferens, en länk till konferensen skickas ut till alla anmälda deltagare i god tid innan konferensen.
KOSTNAD:
Kostnadsfritt
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
01 mar 2021

Anmäl dig

Kontakt