25 maj 2021 klocka 09.00 - 15.00

Stengärdet – bekymmer eller tillgång? Fältvandring 25 maj

Fältkant åkerlandskap

Stengärden och andra biotoper i åkermark har en viktig betydelse som livsmiljöer för pollinerare och andra insekter. Biotoperna kan bidra med både boplatser och en kontinuerlig blomning i form av till exempel blommande buskar och träd. Insekterna bidrar i sin tur positivt till odlingen intill. Genom att använda de befintliga biotoperna klokt kan deras nytta ökas ytterligare.

Fältvandring med Mikael Sörensson, entomolog och insektstaxonom som visar vilka arter som kan finnas i de olika miljöerna. Fältvandringen ges på två olika platser i Skåne.


KONTAKT: Länsstyrelsen Skåne, Sara Aurelius, sara.aurelius@lansstyrelsen.se

Aktiviteten är delfinansierad med EU-medel via Länsstyrelsen Skåne. Kurser och rådgivningar vänder sig till lantbrukare och företagare på den skånska landsbygden.

#smartlandsbygd, #aktivlandsbygd. #skånsklandsbygd

Foto: Nils Bergendal

VAR: Valterslund, Tomelilla

KOSTNAD: Kostnadsfritt

SISTA ANMÄLNINGSDAG:

Anmäl dig

Du hittar information om hur länsstyrelsen behandlar personuppgifter på www.lansstyrelsen.se/dataskyddlänk till annan webbplats

Kontakt