23 apr 2021 klocka 09.00 - 15.00

Arbetet med barnrätt och föräldraskapsstöd i praktiken

Pappa och son i skogen

Länsstyrelserna bjuder in till en nationell fördjupningsutbildning med fokus på HUR föräldraskapsstödet kan utformas utifrån barnets rättigheter.

Enligt barnkonventionen ska föräldrarna få stöd att främja barns rätt till goda uppväxtvillkor samt fullgöra, förstå och klara av ansvaret för sitt barn. I det föräldraskapsstödjande arbetet är det viktigt att beakta barnets rättigheter, barnperspektivet och barnets perspektiv på föräldraskapsstöd för att insatser ska leda till barnets bästa.

Huvudsakliga fokuset under dagen kommer att vara workshops där du förväntas delta aktivt i diskussioner och dela med dig av erfarenheter och diskutera planer på framtida utvecklingsarbete för att stärka barnets rättigheter i föräldraskapsstödsarbetet. Delta gärna tillsammans med kollegor i samma verksamhet eller kommun.

Syftet med dagen: På den digitala utbildningen får du fördjupa dig i arbetet med att implementera barnets rättigheter inom föräldraskapsstödsarbetet.

Målgrupp: Personer som arbetar med föräldraskapsstöd och barnrätt i t ex kommunal verksamhet, regionens verksamhet, familjecentraler, idéburen sektor mm.

Praktisk information: Det är kostnadsfritt att delta. Vid stort intresse kommer länsstyrelserna att förbehålla sig rätten att prioritera deltagande från verksamheter med flera anmälda.

Förberedelse: Du förväntas ha tagit del av föreläsningen med Åsa Ekman som finns i denna länk (MFoF) Länk till annan webbplats..

Kartläggning av barnrättsarbete i verksamheter som når barn och föräldrar

Som en del av fördjupningsutbildningen önskar Länsstyrelserna sprida goda exempel om föräldraskapsstödjande verksamhet som arbetar med att beakta barnets rättigheter, barnperspektivet och barnets perspektiv. För att samla in goda exempel, har Länsstyrelserna tagit fram ett antal frågor som vi önskar att du besvarar. Svaren kommer presenteras på gruppnivå på fördjupningsutbildningen. Om du önskar och godkänner, kan ditt goda exempel presenteras på utbildningen, ange det i enkäten. Vi önskar enbart allmänt hållna svar. Det vill säga inga svar som direkt eller indirekt kan ge information om enskilda individers ekonomiska förhållanden, hälsa eller liknande.

Du hittar enkäten här Länk till annan webbplats.

Stort tack för att ni bidrar!

Programmet inkluderar dels presentationer dels aktivt deltagande i workshop.

09.00 Inledning av Länsstyrelserna

09.10 Verktyg för barnrätt, Therése Eriksson, Utvecklingschef på Maskrosbarn

09.25 Barnet som rättighetsbärare, Marta Livendahl, socionom på Bris

09.40 Frågestund

09.50 Paus

10.00 Föreläsning och workshop om barnrätt och föräldraskapsstöd, Åsa Ekman, konsult om barnets rättigheter

12.00 Lunch

13.00 Fortsättning, Åsa Ekman

14.00 Paus

14.10 Barns rättigheter i föräldraskapsstödjande insatser, MFoF och Jönköpings Universitet

14.40 Goda exempel på verksamheter som arbetar med barnrätt och föräldraskapsstöd

15.00 Dagen avslutas

VAR:
Digital utbildning via Zoom. En länk skickas ut en vecka innan utbildningen.
KOSTNAD:
Kostnadsfritt
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
15 apr 2021

Anmäl dig

Kontakt