27 jan 2021 klocka 10.00 - 12.00

Erfarenhetsutbyte - tema arbetsmarknad för nyanlända

Suddig folksamling

Länsstyrelsen Skåne bjuder tillsammans med den regionala arbetsgruppen för utvecklingsmedel in till en digital träff på temat arbetsmarknad med fokus på nyanlända.

Program:

Inledning: Länsstyrelsen Skåne

Arbetsmarknadsanalys från Region Skåne - fokus nyanlända och kompetensglappet

Inspiration från forskningen: Malmö stad berättar om några relevanta forskningsrapporter

Exempel från verkligheten, tre kommuner berättar om deras erfarenheter:

  • Vellinge kommun berättar om erfarenheterna från §37 insatsen Broöppning för arbete, samt kommande §37 insats Lika chanser
  • Malmö stad berättar om sitt engagemang i ESF projektet Malmökraften
  • Hässleholms kommun delger sina erfarenheter utifrån §37 insatsen Förstärkt etablering

Gruppdiskussioner i Zoom

Återsamling

Mötet sker via Zoom. En länk till mötet kommer att skickas ut till alla anmälda dagen före mötet.

VAR:
Mötet sker via Zoom. En länk kommer att skickas ut till alla anmälda dagen före mötet.
KOSTNAD:
Kostnadsfritt
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
22 jan 2021

Anmäl dig

Kontakt