03- 17 mar 2021 klocka 09.00 - 10.00

FREDA utbildning via länk

Människoben på övergångsställe

Standardiserade bedömningsmetoder i arbetet med våld i nära relationer

FREDA är Socialstyrelsens standardiserade bedömningsmetoder i arbetet mot våld i nära relationer. Under utbildningen kommer du att få grundläggande kunskap och stöd för att kunna börja använda och implementera FREDA i din verksamhet.

Utbildningen omfattar två dagar heldagar samt ett tredje kortare tillfälle. Under utbildningen kommer vi att gå igenom bedömningsinstrumenten som ingår i FREDA, med fokus på FREDA-beskrivning och farlighetsbedömning. Föreläsningarna varvas med grupparbeten och praktiska övningar under hela utbildningen. Läs mer om FREDA. Länk till annan webbplats.

Observera att antalet platser är begränsat och att Länsstyrelsen Skåne förbehåller sig rätten att fördela platserna. Besked om du fått plats på utbildningen lämnas under v. 7.

Målgrupp: Utbildningen vänder sig till personer som i sin yrkesutövning möter vuxna som är våldsutsatta, till exempel utredare inom socialtjänsten.

Förkunskaper: Det är viktigt att du har grundläggande förkunskaper om våld i nära relationer för att kunna tillgodogöra dig utbildningen. På grund av detta behöver du vid första utbildningstillfället kunna visa ett intyg på att du genomfört en basutbildning på området, antingen genom

Kompetenscentrums för våld i nära relationers basutbildning eller genom NCK:s webbkurs om våld mot Länk till annan webbplats. kvinnor eller våld i nära relationer Länk till annan webbplats.eller motsvarande.

Länsstyrelsen Skåne arrangerar utbildningen i samverkan med Kompetenscentrum mot våld i nära relationer.

VAR:
Utbildningen sker digitalt
KOSTNAD:
Kostandsfritt
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
17 feb 2021

Anmäl dig

Kontakt