04 feb 2021 klocka 10.00 - 11.00

Mottagandet av nyanlända barn i Skåne - kunskapsöversikt och kartläggning

Barn med paraply

Länsstyrelsen Skåne bjuder in till en presentation av resultatet av kunskapsöversikt och kartläggning gällande mottagandet av nyanlända barn som kommit till Skåne med sina vårdnadshavare som ett led i att stärka barnperspektivet och barnets perspektiv i den regionala samverkan.

Initiativet till detta arbete togs av Länsstyrelsen Skåne då det finns ett behov av mer kunskap gällande hur mottagandet av nyanlända barn och ungdomar som kommit till Sverige med sina vårdnadshavare är organiserat i länet. Caroline Tomsfelt vid Lunds Universitet fick i uppdrag att ta fram en kunskapsöversikt gällande relevant litteratur om barn som har flytt eller migrerat med sin familj, samt att genomföra kartläggningen.

Kunskapsöversikten samt resultatet från kartläggningen, i form av intervjuer med representanter från sju kommuner i Skåne, ligger till grund för rekommendationer om hur mottagandet av nyanlända barn med vårdnadshavare kan stödjas på regional och lokal nivå med beaktande av barnperspektiv. 

VAR:
Presentationen genomförs digitalt. Inför mötet kommer du att få ett utskick med en länk till mötet (Skype).
KOSTNAD:
Kostnadsfritt
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
01 feb 2021

Anmäl dig

Kontakt