02- 31 mar 2021 klocka 09.00 - 16.00

Grundutbildning i Motiverande samtal

Barn i skolmiljö

Välkommen till en utbildning i motiverande samtal, MI, för dig som arbetar med barn och unga.

Denna MI-grundutbildning på 3 dagar samt 1 fördjupningsdag riktar fokus på barn och ungas förändringsvilja och på ANDTS-frågor som påverkar elevens hälsa och utveckling.

Länsstyrelsen Skåne bjuder in dig som arbetar med barn och unga inom skolan så som elevhälsopersonal eller pedagog till en grundkurs i Motiverande samtal (MI) som är en förändringsinriktad, klientcentrerad och samtidigt styrande samtalsmetodik för samtal om livsstilsförändring. MI har utvecklats av forskarna Miller och Rollnick.

Syftet är att öka en individs inre motivation till beteendeförändring genom att utforska individens egen syn på sin problematik. Grunden är att lära sig lyssna reflektivt, bedöma motivation samt lära sig tekniker för att stimulera klientens tankar till förändring och förstärka det som leder i en positiv riktning. Man lär sig även att förebygga och hantera motstånd. MI används idag på många olika arenor, t ex hälso- och sjukvården, friskvården, beroendevården, skolhälsovården och socialtjänsten. Utbildningen varvar teori, övningar och demonstrationer och utgår från de problemområden som är aktuella för deltagarna. Avsikten med utbildningen är att deltagarna ska utvecklas i sin roll som rådgivare och få en modell att följa i egna samtal om livsstilsförändringar eller andra förändringar där eleven har tydliga valmöjligheter.

Utbildningen i korthet:

  • Teori, bakgrund, evidens
  • Förhållningssättet i motiverande samtal
  • Diskrepans och ambivalens
  • Empatins roll. Reflektivt lyssnande
  • Förändringsprat och förändringsprocessen. Ambivalensutforskning
  • Rättningsreflexen
  • De 4 processerna
  • Lära sig att förebygga och hantera motstånd
  • Träna tekniken i motiverande samtal.

Utbildare
Utbildare är Ola Hall, Eva-Lott Jönsson och Anders Jönsson från SMART Utbildningscentrum. De är medlemmar i MINT (Motivational Interviewing Network of Trainers). Tillsammans har de över 60 års erfarenhet av utbildning, handledning, och konsultationer.

Målgrupp
Utbildningen riktar sig till dig som arbetar med barn och unga inom skolan så som elevhälsopersonal eller pedagog.

Plats
Utbildningen kommer att ske digitalt.

Inbjudan och program Pdf, 194 kB.

VAR:
Utbildningen kommer att ske digitalt.
KOSTNAD:
Kostnadsfritt
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
31 jan 2021

Anmäl dig

Kontakt