03 feb 2021 klocka 08.30 - 12.00

Utbildning via länk: FREDA-kortfrågor

Personer på övergångsställe

Välkommen till utbildning om att upptäcka och fråga om våldsutsatthet.

Att ställa frågan om våld och identifiera de som är utsatta för våld är viktigt för att våldsutsatta ska få det skydd och stöd som de behöver och har rätt till. Flera verksamheter inom en kommun möter dagligen personer som kan vara utsatta för våld, t.ex. inom funktionshinderområdet, äldreomsorgen eller missbrukssektionen.

FREDA-kortfrågor är ett stöd i att fråga om våld i enskilda ärenden och är en del av den standardiserade bedömningsmetoden FREDA, som Socialstyrelsen har utvecklat.

Under utbildningen kommer ni att få baskunskaper om våld i nära relationer samt verktyg att fråga om våldsutsatthet med stöd av FREDA kortfrågor. Läs mer om FREDA. Länk till annan webbplats.

Länsstyrelsen Skåne arrangerar utbildningen i samverkan med Kompetenscentrum mot våld i nära relationer.

Målgrupp: Utbildningen vänder sig till personer som i sin yrkesutövning möter vuxna som kan vara våldsutsatta, men som inte har som uppgift att utreda våldsutsatthet t. ex handläggare på ekonomiskt bistånd inom socialtjänsten, inom äldreomsorg, på LSS-boende. För att på bästa sätt kunna tillgodogöra sig utbildningen ser vi gärna att ni tagit del av webb-utbildningen ”Webbkkurs om våld Länk till annan webbplats.”.

VAR:
Digital utbildning. Du som anmäler dig och får en plats kommer att få instruktioner om hur du ska göra för att ansluta till utbildningen.
KOSTNAD:
Kostnadsfritt
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
22 jan 2021

Anmäl dig

Kontakt