04- 11 feb 2021 klocka 09.00 - 16.30

Livsmedelshygien - tvådagarskurs 4:e och 11 februari

Fältkant åkerlandskap

Du som driver, är anställd i eller har för avsikt att starta verksamhet inom småskalig livsmedelsförädling på den skånska landsbygden erbjuds en bra grundutbildning inom livsmedelshygien.

Kursens mål är att ge grundläggande kunskaper om livsmedelshygien. Efter kursen ska du bland annat ha allmän kännedom om mikroorganismer, känna till hur du förebygger/undviker matförgiftningar, förstå betydelsen av personlig hygien och hygieniska förhållande i verksamheten samt förstå betydelsen av att ha rutiner för att förebygga att hanteringen ger skadliga eller otjänliga livsmedel.


Föreläsare: Stina-Mina Ehn Börjesson, Högskolan Kristianstad, är livsmedelsagronom, uppskattad pedagog och mycket kunnig inom mikrobiologi. Flera skånska livsmedelsförädlare har utbildats i livsmedelshygien av Stina-Mina. Hon driver också ett eget företag för produktion av jästsvampar.


Frågor:
Eva Rolander, 010 - 224 16 08, eva.rolander@lansstyrelsen.se

Aktiviteten är delfinansierad med EU-medel via Länsstyrelsen Skåne. Kurser och rådgivningar vänder sig till lantbrukare och företagare på den skånska landsbygden.

#smartlandsbygd, #aktivlandsbygd. #skånsklandsbygd

VAR: Digital föreläsning. Två dagarskurs. Den 4:e och 11 februari

KOSTNAD: 800 kr exkl moms.

SISTA ANMÄLNINGSDAG:

Anmäl dig

Högskolan Kristianstad tillhandahåller föreläsare, material och kursyta åt Länsstyrelsen genom avtal och får inom ramen för avtalet ta del av insamlade uppgifter som anges vid anmälan. Du kan ta del av det som registrerats om dig eller ha synpunkter på behandlingen eller de uppgifter som samlats in genom att kontakta lärosätets dataskyddsombud på dataskyddsombud@hkr.se

Du hittar information om hur länsstyrelsen behandlar personuppgifter på www.lansstyrelsen.se/dataskyddlänk till annan webbplats

Kontakt