04- 18 mar 2021 klocka 09.00 - 16.30

Kurs i HAACP - Tre träffar

Fältkant åkerlandskap

Du som driver, är anställd i eller har för avsikt att starta verksamhet inom småskalig livsmedelsförädling på den skånska landsbygden erbjuds en utbildning för ta fram din egen HACCP-plan.

DATUM: 4:e, 11:e och 18:e mars

Kursens mål är att du efter genomgången kurs ska ha kunskaper i HACCP-systemets uppbyggnad, ha kunskaper om vikten av att ”grundförutsättningarna” är uppfyllda, kunna utföra faroanalys, kunna skriva rutiner för egenkontroll och ha tagit fram en egen HACCP-plan.


Föreläsare: Per Nilsson, Profox, är rådgivare inom hygienregler, livsmedelslagstiftning, egenkontroll och HACCP inom Eldrimner. Eldrimner är ett nationellt resurscentrum för mathantverk.

Frågor:
Eva Rolander, 010 - 224 16 08, eva.rolander@lansstyrelsen.se

Aktiviteten är delfinansierad med EU-medel via Länsstyrelsen Skåne. Kurser och rådgivningar vänder sig till lantbrukare och företagare på den skånska landsbygden.

#smartlandsbygd, #aktivlandsbygd. #skånsklandsbygd

VAR: Digital föreläsning. Tredagarskurs. Den 4:e, 11:e samt 18:e mars

KOSTNAD: 500 kr exkl moms.

SISTA ANMÄLNINGSDAG:

Anmäl dig

Du hittar information om hur länsstyrelsen behandlar personuppgifter på www.lansstyrelsen.se/dataskyddlänk till annan webbplats

Kontakt