08 dec 2020 klocka 13.00 - 15.00

Mottagande av nyanlända - tema kapacitet och beredskap del 2

Folks ben på ett övergångsställe

Välkomna till seminarium del två utifrån temat beredskap och kapacitet i mottagandet av nyanlända med fokus på aktuell uppföljning på regional nivå.

Välkomna till ett seminarium på temat beredskap och kapacitet utifrån vårt regionala arbete. Den 26 november får vi ta del av aktuella uppföljningar av mottagande av nyanlända som sker på nationell nivå av Statskontoret och Riksrevisionen. Vid detta tillfälle den 8 december bjuder vi in er kommuner för en regional fördjupning.

Frågor som kommer att lyftas gäller mottagandearbetet för både anvisade och egenbosatta nyanlända, inklusive barn och unga, för 2021.

Lite av innehållet:

  • Länsstyrelsen Skåne - resultaten av lägesbildsenkäten som ska rapporteras till regeringen.
  • Migrationsverket – lägesbild
  • Lunds universitet - om projektet Skånska hem och reflektioner av forskningen i nuläge
  • Gruppdiskussioner

Detta är en riktad inbjudan till er som har ansvar för mottagandet av nyanlända i kommunen, d.v.s. berörd chef alternativt tjänsteperson inom berörda förvaltningar, t.ex. integrationskoordinator/samordnare. Max två deltagare per kommun.

VAR:
Mötet sker digitalt via Skype (skypelänk skickas ut när anmälningstiden passerat)
KOSTNAD:
Kostnadsfritt
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
27 nov 2020

Anmäl dig

Kontakt