26 nov 2020 klocka 10.00 - 12.00

Mottagande av nyanlända - tema kapacitet och beredskap del 1

Personer i trafik

Välkomna till ett seminarium utifrån temat beredskap och kapacitet i mottagandet av nyanlända.

Vid detta första tillfälle av två får vi ta del av det som är aktuellt på nationell nivå. Statskontoret och Riksrevisionen presenterar sina uppdrag kring uppföljning av mottagandet av nyanlända.

Vid tillfälle två, den 8 december, bjuder Länsstyrelsen Skåne in er kommuner för en dialog kring mottagandet av nyanlända i en regional fördjupning.

I augusti fick Statskontoret i uppdrag att kartlägga hur kommunernas verksamhet för mottagande av nyanlända är organiserad. Uppdraget ska redovisas till regeringen senast den 1 april 2021. Carl Holmgren, projektledare på Statskontoret presenterar uppdraget. Möjlighet att ställa frågor finns.

Riksrevisionen har i år beslutat att inleda en granskning om bosättningslagen har levt upp till intentionerna. Granskningen omfattar regeringen, Migrationsverket och länsstyrelserna. Rapport kommer under hösten 2021. Anton Ringström, projektledare på Riksrevisionen redogör för uppdraget. Efter presentationen har vi tid för diskussion/samtal.

Detta är en riktad inbjudan till er som har ansvar för mottagandet av nyanlända i kommunen, d.v.s. berörd chef alternativt tjänsteperson inom berörda förvaltningar, t.ex. integrationskoordinator/samordnare. Max två deltagare per kommun.

VAR:
Mötet sker digitalt via Skype
KOSTNAD:
Kostnadsfritt
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
19 nov 2020

Anmäl dig

Kontakt