03 nov 2020 klocka 13.00 - 16.00

Nätverksträff - Nationella minoriteter

Folksamling på torg fotad ovanifrån

Välkommen till en nätverksträff för arbetet med nationella minoriteters rättigheter i Skåne.

Fokus för nätverksträffen kommer att vara på hur mål och riktlinjer för minoritetsarbetet kan tas fram. Minoritetslagen reviderades den 1 januari 2019 och ställer ökade krav på det offentliga på flera sätt, bland annat måste kommuner och regioner anta mål och riktlinjer för sitt minoritetsarbete.

Länsstyrelsen Stockholm ger tips och råd i arbetet. Helsingborgs stad kommer att presentera sitt program med mål och riktlinjer för nationella minoriteters rättigheter. RIKC (Romskt informations och kunskapscenter i Malmö stad) kommer att leda en workshop kring processen att ta fram styrdokument, mål och riktlinjer och samrådsformer där de delar med sig av sina erfarenheter i arbetet med den romska minoritetens rättigheter.

Syftet med nätverket är främst att erbjuda ett forum för kunskaps- och erfarenhetsutbyte, baserat på de behov som finns. 

Målgrupp: Nätverket riktar sig till den eller de tjänstepersoner som har samordnings- eller kontaktansvar för arbetet med nationella minoriteters rättigheter lokalt eller regionalt.

Inbjudan och program Pdf, 169.9 kB.

VAR:
Digitalt via Skype, en länk kommer att skickas ut till alla anmälda i god tid innan nätverksträffen.
KOSTNAD:
Kostnadsfritt
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
28 okt 2020

Anmäl dig

Kontakt