23 nov 2020 klocka 12.00 - 12.50

Lunchföreläsning via länk:
Klippan arbetar kommunövergripande med våldsprevention

Foto: Mostphotos

Under En vecka fri från våld bjuder Klippans kommun och Länsstyrelsen Skåne in till en inspirationsföreläsning om hur en kommun kan påbörja ett våldspreventivt arbete med en hela kommunen-ansats.

Sedan hösten 2019 arbetar Klippans kommun med satsningen Klippan fritt från våld. Ambitionen är att skapa ett kommunövergripande våldsförebyggande arbete där våld inte bara är en angelägenhet för socialtjänsten, utan där flera delar av kommunen samverkar för att minska mäns våld mot kvinnor, våld i nära relationer och våld mot barn.

Under föreläsningen kommer projektledarna dela med sig av hur en kartläggning kan användas för att sätta en kommun i rörelse. Fokus kommer vara på hur kartläggningen har genomförts, vilka utmaningar och möjligheter det har inneburit och hur den kommer användas i det fortsatta arbetet.

Målgrupp: Föreläsningen vänder sig främst till dig som arbetar strategiskt med våldsprevention i en kommun, ideell förening eller på en myndighet, men alla är välkomna.

Föreläsare: Clara Svensson och Sara Nylander, projektledare i Klippans kommun

VAR:
Digital föreläsning, länk skickas ut till alla anmälda
KOSTNAD:
Kostnadsfritt
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
22 nov 2020

Anmäl dig

Kontakt