08- 29 feb mar klocka 09.00 - 15.00

Betesmarker och slåtterängar - Länsstyrelsen ger råd

Fältkant åkerlandskap

Har du en igenvuxen betesmark? Eller vill du veta mer om hur du kan sköta dina betesmarker eller slåtterängar så att du ökar den biologiska mångfalden? Vi på Länsstyrelsen kan berätta hur du behöver sköta dina marker och vad som krävs för att uppfylla EU:s stödregler.

Vi på Länsstyrelsen kan berätta hur du behöver sköta dina marker och vad som krävs för att uppfylla EU:s stödregler.
Med en erfaren rådgivare från Länsstyrelsen går ni igenom gårdens betesmarker och du får förslag på åtgärder.

Frågor:

Björn Olsson, 010-224 15 43, bjorn.olsson@lansstyrelsen.se
Anna Stenberg, 010-224 16 43, anna.stenberg@lansstyrelsen.se

Aktiviteten är delfinansierad med EU-medel via Länsstyrelsen Skåne. Kurser och rådgivningar vänder sig till lantbrukare och företagare på den skånska landsbygden.

#smartlandsbygd, #aktivlandsbygd. #skånsklandsbygd

Foto: Nils Bergendal

VAR: På din gård - enskild rådgivning

KOSTNAD: Kostnadsfritt

SISTA ANMÄLNINGSDAG:

Anmäl dig

Du hittar information om hur länsstyrelsen behandlar personuppgifter på www.lansstyrelsen.se/dataskyddlänk till annan webbplats

Kontakt