27 jan 2021 klocka 13.00 - 16.30

Att starta livsmedelsverksamhet - 27 januari

Fältkant åkerlandskap

Du som tänker starta livsmedelsverksamhet på
landsbygden får här en överblick kring livsmedelslagstiftning,
livsmedelssäkerhet och utformning av livsmedelslokal. Detta
för att du ska vara mer förberedd inför din verksamhetsstart.

Kursen innehåller grundläggande information om livsmedelslagstiftningen,
vilka tillstånd som kan behövas, vilken kontrollmyndighet som är aktuell och vad du ska tänka på i utformningen av din livsmedelslokal med tanken på flöden
och val av olika material på väggar golv och inredning.
Vi kommer under våren 2021 att erbjuda påbyggnad med kurs i livsmedelshygien.

Frågor:
Eva Rolander, 010 - 224 16 08, eva.rolander@lansstyrelsen.se

Aktiviteten är delfinansierad med EU-medel via Länsstyrelsen Skåne. Kurser och rådgivningar vänder sig till lantbrukare och företagare på den skånska landsbygden.

#smartlandsbygd, #aktivlandsbygd. #skånsklandsbygd

Foto: Most Photos

VAR: Digital föreläsning

KOSTNAD: 500 kr exkl moms. Anmälan är bindande.

SISTA ANMÄLNINGSDAG:

Anmäl dig

Du hittar information om hur länsstyrelsen behandlar personuppgifter på www.lansstyrelsen.se/dataskyddlänk till annan webbplats

Kontakt