27 nov 2020 klocka 09.00 - 14.00

Samverkan med vårdnadshavare

Lärare i klassrum som pratar med barn

Föräldraskapsstöd med förskola och skola som arena

I Sverige går över en miljon elever i skolan och 522 000 barn är inskrivna i förskolan. En stor del av Sveriges befolkning har på olika sätt anknytning till skolan – som föräldrar, vårdnadshavare, mor- och farföräldrar, släktingar mm. Här finns en stor grupp personer som kan stödja förskolans och skolans arbete med barns och elevers lärande. Förskolan och skolan som möter alla barn och föräldrar är därför en viktig arena för föräldraskapsstöd.

Förtroendefulla relationer och en fungerande samverkan mellan förskola/skola och hem och vårdnadshavare ökar elevens utvecklingsmöjligheter och möjlighet till skolframgång.

Dagen sätter fokus på ett inkluderande bemötande av vårdnadshavare som främjar dialog och idéutbyte vid tex utvecklingssamtal, mail- och telefonkontakt samt föräldramöten och hur föräldraskapsstödet kan bli mer tillgängligt för vårdnadshavare.

Syfte: Stärka förskolor och skolors förutsättningar att samverka med vårdnadshavare med målsättningen att värna barns och ungas bästa.

Målgrupp: Rektorer, elevhälsopersonal, elevstödssamordnare, pedagoger och tjänstepersoner som arbetar verksamhetsnära med föräldraskapsstöd.

Deltagare från Skåne län har företräde till platserna, intresserade från övriga län är välkomna att anmäla sig i mån av plats.

Inbjudan och program Pdf, 199.7 kB.

VAR:
Kunskapsdagen är digital och en länk kommer att skickas ut till deltagarna en vecka innan.
KOSTNAD:
Kostnadsfritt
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
20 nov 2020

Anmäl dig

Kontakt