20 nov 2020 klocka 09.00 - 15.30

Uppföljning kring arbetet med FREDA

Personer i stadsmiljö som går på ett övergångsställe

Välkommen att bidra med dina erfarenheter och tankar om arbetet med FREDA bedömningsmetoder.

Under 2019 och våren 2020 har både Länsstyrelsen Skåne och Kompetenscentrum mot våld i nära relationer genomfört FREDA-utbildningar. Gemensamt bjuder vi nu in till ett tillfälle att följa upp dessa utbildningar och skapa forum för reflektion kring arbetet med FREDA.

Uppföljningen syftar till fånga upp reflektioner och erfarenheter av arbetet med FREDA och implementeringen av instrumenten. Uppföljningen är också ett tillfälle att ställa frågor till utbildarna från Kompetenscentrum.

Målgrupp:
Du som under 2019 och våren 2020 har gått FREDA-utbildningen, antingen via Länsstyrelsen Skåne eller Kompetenscentrum mot våld i nära relationer.

Erfarenhetsutbytet sker i olika omgångar och pågår under två timmar. Exakt tidpunkt för dig lämnas under vecka 45.

VAR:
Digitalt, via Teams
KOSTNAD:
Kostnadsfritt
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
02 nov 2020

Anmäl dig

Kontakt