11 dec 2020 klocka 09.30 - 15.45

EMIL-stormöte

Mostphotos

Mostphotos

Miljöbrottssamverkan för ökat brottsförebyggande arbete. Ändrat till Skypemöte

EMIL-gruppen bjuder härmed in alla länets kommuner och miljöförbund samt polis och åklagare till årets Stormöte som innehåller bland annat följande:

En presentation från åklagaren och polisen om vad som är viktigt vid en anmälan, bevissäkring och dokumentation. Vi kommer även få se exempel på hur en bra anmälan ser ut och vad den innehåller och vad som avgör när det blir en fällande dom mm.

På eftermiddagen kommer vi diskutera hur ett miljöbrott hanteras i praktiken. Deltagarna kommer under några timmar ”ta på sig åklagarnas glasögon” för att sedan delas in i grupper där de tar sig an två olika övningar. Två fall av misstänkta miljöbrott som behöver utredas. Hur gick utredningen och vad blev utgången?

Nytt program för stormötet: Klicka här för Program Pdf, 208.2 kB.

 

OBS! Ändrat till Skypemöte samt ändrat tiden för mötet

Tid: 09:30 – 12:00

Plats: Digitalt via Skype

Med anledning av rådande situation (Covid-19) och den ökade smittspridningen i länet kommer Stormötet hållas digitalt via Skype. Casediskussionen på eftermiddagen uteblir.

Alla som anmäler sig kommer få en länk till mötet efter sista anmälningsdagen.

 

För frågor kontakta: Rima Dauod rima.dauod@lansstyrelsen.se


VAR:
SKYPE
KOSTNAD:
---
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
27 nov 2020

Anmäl dig

Kontakt