17 nov 2020 klocka 09.00 - 14.00

Prostitution och människohandel 

Oskarp kvinna i stadsmiljö

Länsstyrelsen i Blekinge, Kalmar, Kronoberg och Skåne bjuder tillsammans med Jämställdhetsmyndigheten och Regionskoordinatorerna i region syd in till en dag om prostitution och människohandel.

Jämställdhetsmyndigheten ansvarar för den nationella samordningen av arbetet mot prostitution och människohandel för alla ändamål och kommer tillsammans med Regionskoordinatorerna att föreläsa under dagen.

Dagen kommer att fokuseras på:

  • Basutbildning människohandel med särskilt fokus mot sex mot ersättning
  • Stödprocessen (identifiering, stöd och omhändertagande)
  • Hur arbetet fungerar i region syd?

Jämställdhetsmyndigheten kommer även att presentera den reviderade handboken för yrkesverksamma i ämnet: Manual vid misstanke om människohandel. Syftet med manualen är bland annat att praktiskt vägleda yrkesverksamma som möter offer för människohandel.

Utbildningen är kostnadsfri och kommer att ske digitalt. Du som anmäler dig och får en plats kommer att få instruktioner om hur du ska göra för att ansluta till utbildningen. Information samt program för dagen skickas ut veckan innan utbildningsdagen.

Målgrupp:
För dig som arbetar inom socialtjänst, Migrationsverket, polis eller Åklagarmyndigheten och som möter offer för prostitution och/eller människohandel i ditt arbete samt till dig som är chef/ansvarar för verksamheter som berörs av frågan.

Antalet platser är begränsat och Länsstyrelsen förbehåller sig rätten att fördela platserna.

VAR:
Digital konferens
KOSTNAD:
Kostnadsfritt
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
09 nov 2020

Anmäl dig

Kontakt