04 nov 2020 klocka 09.00 - 16.00

Påfyllnadsdag motiverande samtal

Barn i trappa

För dig som tidigare gått en grundkurs i motiverande samtal, välkommen till en påfyllnadsdag i MI.

Länsstyrelsen Skåne bjuder dig som tidigare gått en grundkurs i Motiverande samtal till en påfyllnadsdag med repetition samt färdighetsträning i mindre grupper. Syftet är att bibehålla den kunskap du fått i utbildningen samt att dela erfarenheter med andra om att använda MI i det dagliga arbetet.

Utbildare
Utbildare är Ola Hall, Eva-Lott Jönsson och Anders Jönsson från SMART Utbildningscentrum. De är medlemmar i MINT (Motivational Interviewing Network of Trainers). Tillsammans har de över 60 års erfarenhet av utbildning, handledning, och konsultationer.

Målgrupp
Utbildningen riktar sig till dig som tidigare gått en MI-grundutbildning. Du som utbildats av Länsstyrelsen Skåne har företräde till påfyllnadsdagen, men även andra är välkomna i mån av plats.

OBS!
Vi tar emot alla anmälningar. Bekräftelse till dem som fått en plats skickas ut med e-post senast i veckan efter sista anmälningsdag. Även de som inte kan erbjudas plats får då ett meddelande om detta och kan stå kvar på reservplats. Var därför noga med att fylla i rätt e-postadress.

VAR:
Covid-19 säkra lokaler i Malmö, antagna deltagare får information om lokaler i välkomstmailet.
KOSTNAD:
Dagen är avgiftsfri. För- och eftermiddagskaffe ingår. Lunch ingår ej. OBS: Om anmäld deltagare uteblir utan avanmälan debiteras 500 kr exklusive moms.
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
22 okt 2020

Anmäl dig

Kontakt