05- 11 nov dec klocka 09.00 - 16.00

Grundutbildning i motiverande samtal

Barn i skolkorridor

För dig som arbetar med barn och unga, välkommen att anmäla dig till en utbildning i motiverande samtal (MI).

Länsstyrelsen Skåne bjuder in dig som arbetar med barn och unga inom skolan så som elevhälsopersonal eller pedagog till en grundkurs i Motiverande samtal (MI) som är en förändringsinriktad, klientcentrerad och samtidigt styrande samtalsmetodik för samtal om livsstilsförändring.

Denna MI-grundutbildning på 3 dagar samt 1 fördjupningsdag riktar fokus på barn och ungas förändringsvilja och på ANDTS-frågor som påverkar elevens hälsa och utveckling. Syftet är att öka en individs inre motivation till beteendeförändring genom att utforska individens egen syn på sin problematik. Grunden är att lära sig lyssna reflektivt, bedöma motivation samt lära sig tekniker för att stimulera klientens tankar till förändring och förstärka det som leder i en positiv riktning. Man lär sig även att förebygga och hantera motstånd.

Utbildningen varvar teori, övningar och demonstrationer och utgår från de problemområden som är aktuella för deltagarna. Avsikten med utbildningen är att deltagarna ska utvecklas i sin roll som rådgivare och få en modell att följa i egna samtal om livsstilsförändringar eller andra förändringar där eleven har tydliga valmöjligheter.

Utbildningen i korthet:

  • Teori, bakgrund, evidens
  • Förhållningssättet i motiverande samtal
  • Diskrepans och ambivalens
  • Empatins roll. Reflektivt lyssnande
  • Förändringsprat och förändringsprocessen. Ambivalensutforskning
  • Rättningsreflexen
  • De 4 processerna
  • Lära sig att förebygga och hantera motstånd
  • Träna tekniken i motiverande samtal.

Utbildare
Utbildare är Ola Hall, Eva-Lott Jönsson och Anders Jönsson från SMART Utbildningscentrum. De är medlemmar i MINT (Motivational Interviewing Network of Trainers). Tillsammans har de över 60 års erfarenhet av utbildning, handledning, och konsultationer.

Målgrupp
Utbildningen riktar sig till dig som arbetar med barn och unga inom skolan så som elevhälsopersonal eller pedagog.

Tider för utbildningen:
5 november 2020, kl. 09.00-16.00
6 november 2020, kl. 09.00-16.00
10 december 2020 kl. 09.00-16.00
11 december 2020 kl. 09.00-16.00 är en frivillig fördjupningsdag.
Ange i anmälan nedan ifall du vill delta i fördjupningsdagen den 11 december.

VAR:
Covid-19-säkra lokaler i Malmö, deltagare får information om lokaler i välkomstmail.
KOSTNAD:
Utbildningen är avgiftsfri. För- och eftermiddagskaffe ingår. Lunch ingår ej. OBS, vid avanmälan efter att deltagare antagits till kursen eller uteblir debiteras 2 000 kr exklusive moms.
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
15 okt 2020

Anmäl dig

Kontakt