14 okt 2020 klocka 09.00 - 12.00

Digital nätverksträff med fokus på förebyggande arbete mot mäns våld mot kvinnor och våld i nära relation

Personer som går över ett övergångsställe

Välkommen till en digital nätverksträff med fokus på brottsförebyggande arbete, mäns våld mot kvinnor och våld i nära relation.

Under dagen kommer Jämställdhetsmyndigheten berätta om deras handbok Inget att vänta på. Handboken samlar kunskap om våld, genus och prevention på ett och samma ställe. Den ger konkret vägledning för hur ett systematiskt och kunskapsbaserat våldsförebyggande arbete kan genomföras i fem steg. Ni kommer också att få lyssna på ett praktiskt exempel där man arbetar med våldsprevention.

Nätverksträffen arrangeras gemensamt utifrån länsstyrelsens brottsförebyggande uppdrag samt uppdraget att regionalt förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor.

Målgrupp: Kommunala brottsförebyggande samordnare eller motsvarande, kommunpoliser samt kvinnofridssamordnare. Även andra tjänstepersoner som har ett utpekat uppdrag att jobba med våldsprevention bjuds in.

Ett mer detaljerat program kommer i god tid innan nätverksträffen.

VAR:
Digitalt möte via Skype för företag
KOSTNAD:
Kostnadsfritt
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
09 okt 2020

Anmäl dig

Kontakt