07 okt 2020 klocka 08.30 - 16.15

Utbildningsdag tillståndspliktig miljöfarlig verksamhet

Bildbanken

Tillsyn över A- och B-verksamhet

Målgrupp: Miljöinspektörer i kommuner med överlåten A- eller B-tillsyn. Andra är välkomna i mån av plats.

Länsstyrelsen håller utbildning som vänder sig till kommuner som har övertagit tillsyn på tillståndspliktig miljöfarlig verksamhet.

Länsstyrelsen kommer att gå igenom rollen som tillsynsmyndighet och vad det innebär att bedriva tillsyn över tillståndspliktiga miljöfarliga verksamheter. Vilka krav ställer lagstiftningen på en tillståndspliktig miljöfarlig verksamhet och vad förväntas av tillsynsmyndigheten är frågor som vi kommer att belysa under dagen. Tillstånds- respektive samrådsprocessen, anmälan om ändring, villkorsefterlevnad, prövotider, säkerheter, miljörapportering, avgifter, egenkontroll, periodisk undersökning, IED-verksamheter, BATS-slutsatser är exempel på de moment som gås igenom. Länsstyrelsens jurist kommer även att hålla ett pass om muntlig förhandling i Mark- och miljödomstolen och vilken aktiv roll tillsynsmyndigheten har vid en förhandling.


Program Pdf, 197.9 kB.

Utbildningen kommer att hållas i en lokal för 80 personer men vi kommer att begränsa antal anmälda till 40 personer för att kunna hålla avstånd.

Ange kostpreferenser i anmälningsformuläret för fikat och lunch.


Kontakt: Cecilia von Platen cecilia.von.platen@lansstyrelsen.se

VAR:
Sankt Gertrud Konferens, Östergatan 7B I Malmö
KOSTNAD:
800 kr. inkl. moms. (varav moms 160kr) inkl. fika och lunch. Deltagaravgiften sätts in senast 8 september på Länsstyrelsens bankgiro 102-2847. Märk betalningen med "2030, 9194005" samt ditt namn och kommun. Länsstyrelsen Skånes org.nr är 202100-2346. Anmälan är bindande
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
08 sep 2020

Anmäl dig

Kontakt