07 sep 2020 klocka 09.00 - 12.00

Trygg elförsörjning i Skåne - webbinarium

Elledning

Välkommen till slutredovisningen av länsstyrelsernas regeringsuppdrag och presentation av den regionala analysen av Skånes elförsörjning på kort och lång sikt.

Sedan oktober 2019 har länsstyrelserna i Skåne, Stockholm, Uppsala och Västra Götalands län analyserat förutsättningarna för trygg elförsörjning på uppdrag av Regeringen (Infrastrukturdepartementet). Ungefär samtidigt beslutad Region Skånes Regionala utvecklingsnämnd om ett antal insatser för att hantera kapacitetsbristen i elnätet som kommit att utgöra ett hot inte bara mot fortsatt tillväxt i regionen utan även mot en nödvändig energiomställning.

Vid webbinariet presenteras slutsatserna av ett antal analyser som gjorts, dels Länsstyrelsens utredning om framtida möjligheter och utmaningar för nationell och regional elförsörjning, dels ett scenarioarbete och en lägesbild av elförsörjningssituationen på kort och lång sikt.

Webbinariet är öppet för allmänheten men kräver föranmälan nedan.

Välkommen!

Program

Klockan 9 – 10: Slutrapportering av Länsstyrelsernas regeringsuppdrag

 • Regionala reflektioner från de fyra landshövdingarna
  • Sven-Erik Österberg, Stockholms län
  • Anneli Hulthén, Skåne län
  • Göran Enander, Uppsala län
  • Anders Danielsson, Västra Götalands län
 • Kapacitetsutmaningen på nationell nivå
  • Anne Vadazs Nilsson, Generaldirektör Energimarknadsinspektionen
 • Sammanfattning av slutrapportens analys och medskick
 • Kommentar från energi- och digitaliseringsminister Anders Ygeman

Länsstyrelsen Stockholms YouTube-kanal Länk till annan webbplats.

Klockan 10 – 11.30: Regionala förutsättningar för Skånes elförsörjning

 • Inledning av Landshövding Anneli Hulthén och Region Skånes Regionala utvecklingsdirektör Ulrika Geeraedts
 • Regionala analyser
  • Länsstyrelsen Skåne - Underlagsrapport Trygg elförsörjning i Skåne län
  • Region Skåne - Scenarioarbete kring skånsk elförsörjning 2030 & 2040
  • Energikontoret Skåne - Slutsatser från enkät- och intervjustudie med lokala elnätsbolag
 • Kommentarer och reflektioner på rapporterna
  • Malmö stad – Trygg elförsörjning ur ett kommunalt perspektiv
  • Energiföretagen Syd – Ett energisystem i förändring
  • Energimarknadsinspektionen – Utmaningar och lösningar på kapacitetsutmaningen
 • Publikfrågor via chattfunktion

Region Skånes videosändning över Microsoft Teams Länk till annan webbplats.


Vid frågor kontakta: Sandra Johanne Selander eller Ola Solér

VAR:
Se videolänkar ovan
KOSTNAD:
Gratis
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
03 sep 2020

Anmäl dig

Kontakt