15 sep 2020 klocka 08.00 - 09.30

Demokrati och historieundervisning

Undervisning i klassrum

Länsstyrelsen Skåne och landshövding Anneli Hulthén bjuder in till ett frukostseminarium på temat demokrati, historieundervisning och ungas demokratimedvetenhet.

För hundra år sedan genomfördes vår tids största demokratiska reform i Sverige. Men rätten till demokrati var ingen självklarhet utan föregicks av en aktiv kamp och rörelse för rättvisa.

Idag är ungas attityd till demokratin inte entydig, även om försvaret för kärnvärden och engagemang är högt upplever många unga inget eget inflytande eller att demokratin som styrelseskick är viktigt. Bland annat visar World Value Survey att en icke oansenlig del av de unga kan tänka sig auktoritärt styre i Sverige samt också kan tänka sig att sälja sina röster. (ur forskningsöversikten Ungas förhållande till demokratin, SKL)

En av förklaringarna till att förtroendet för det demokratiska styrelseskicket minskar bland unga är att demokratin tas för given och att det saknas kunskap om att rätten till demokrati föregicks av en aktiv folklig organisering.

Lärare inom samhällskunskap och historia och även annan personal som möter unga är viktiga aktörer för att stötta unga i sitt skapande av demokratimedvetenhet. Vi vill därför bjuda er på ett frukostseminarium för att ge möjlighet till fördjupning och erfarenhetsutbyte på Residenset på Stortorget i Malmö. Det kommer även finnas möjlighet att följa föreläsningen och samtalet på distans.

Prioriterad målgrupp är historie- och samhällslärare, men även övrig personal i skolan.

På Residenset bjuds det på frukost samt en föreläsning av Lars Berggren och Mats Greiff som är professorer i historia vid Lunds respektive Malmös universitet.

På grund av coronaviruset finns endast ett begränsat antal platser tillgängliga på Residenset. Evenemanget är även i övrigt anpassat för att minimera risken för smittspridning. Seminariet kan även följas digitalt. Först till kvarn gäller för platserna på Residenset.

VAR:
Residenset eller digitalt
KOSTNAD:
Kostnadsfritt
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
09 sep 2020

Anmälan till plats på Residenset

Anmälan till seminarium via länk

Kontakt