29 okt 2020 klocka 09.00 - 16.00

Rätt att veta! Digital fördjupningsutbildning

Personer på övergångsställe

Länsstyrelsen i Skåne och Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, bjuder in till en regional-digital fördjupningsutbildning i samarbete med UMO.

Genom föreläsningar och regionala workshops ges fördjupad kunskap och verktyg i att samtala med unga om sexualitet, hälsa, relationer och jämställdhet utifrån sajten youmo.se.

Föreläsarna Sandra Dahlén och Mustafa Hosseini ger fördjupad kunskap i att samtala om sexuell och reproduktiv hälsa (SRHR) respektive bemötande utifrån trauma. Föreläsningarna varvas med workshops på plats där deltagarna har möjlighet till unika utbyten av erfarenheter med varandra.

Målgrupp: Fördjupningsutbildningen är riktad till personal inom skolan: pedagoger, elevhälsa och andra professioner i skolan som möter unga som är nya i Sverige. Förutsättningen för deltagande är att deltagarna har gått Rätt att veta! grundutbildning alternativt genomfört MUCF:s webbutbildning Rätt att veta! som lanseras hösten 2020.

VAR:
Studio Meetingpoint, Nordenskiöldsgatan 24 i Malmö
KOSTNAD:
Kostnadsfritt
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
20 okt 2020

Anmäl dig

Kontakt