02 okt 2020 klocka 08.30 - 12.00

FREDA-kortfrågor: digital utbildning

Ryggen av en kvinna som går på en brygga. Foto: Camilla Zilo

Välkommen till en utbildning i FREDA kortfrågor - om att upptäcka och fråga om våldsutsatthet.

Att ställa frågan om våld och identifiera de som är utsatta för våld är viktigt för att våldsutsatta ska få det skydd och stöd som de behöver och har rätt till. Flera verksamheter inom en kommun möter dagligen personer som kan vara utsatta för våld, t.ex. inom funktionshinderområdet, äldreomsorgen eller missbrukssektionen. FREDA-kortfrågor är ett stöd i att fråga om våld i enskilda ärenden och är en del av den standardiserade bedömningsmetoden FREDA, som Socialstyrelsen har utvecklat.

Under utbildningen kommer ni att få baskunskaper om våld i nära relationer samt verktyg att fråga om våldsutsatthet med stöd av FREDA kortfrågor. Läs mer om FREDA. Länk till annan webbplats.

Länsstyrelsen Skåne arrangerar utbildningen i samverkan med Kompetenscentrum mot våld i nära relationer.

Målgrupp: Utbildningen vänder sig till personer som i sin yrkesutövning möter vuxna som kan vara våldsutsatta, men som inte har som uppgift att utreda våldsutsatthet t. ex handläggare på ekonomiskt bistånd inom socialtjänsten, inom äldreomsorg, på LSS-boende. För att på bästa sätt kunna tillgodogöra sig utbildningen ser vi gärna att ni tagit del av webb-utbildningen ”Webbkkurs om våld Länk till annan webbplats.”.

Här kan du ladda ned inbjudan som PDF. Pdf, 167.2 kB.

VAR:
Via länk
KOSTNAD:
Gratis
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
15 sep 2020

Anmäl dig

Kontakt