07- 08 okt 2020 klocka 09.00 - 16.00

Utbildning via länk: våld i barnavårdsutredningar

Barn med paraply

Länsstyrelsen Skåne bjuder in till en utbildning på två dagar om socialtjänstens arbete med barn som upplever våld i nära relationer, vilket omfattar både barns egen våldsutsatthet och barn som bevittnat våld mot omsorgsperson.

Dagarna kommer framförallt att fokusera på det praktiska arbetet inom socialtjänsten och hur socialtjänsten säkerställer att barnen får stöd och skydd. Utbildningen består av föreläsningar, filmvisning, diskussioner och grupparbeten, allt över länk.

Innehåll:

Barn som upplever våld i nära relationer och våld i barnavårdsutredningar:

  • Våldets omfattning
  • Symptom och konsekvenser av att uppleva våld mot en omsorgsperson.
  • Barns strategier
  • Socialnämndens ansvar för barn som upplever våld i nära relationer
  • Att synliggöra våld i barnavårdsutredningar.
  • Hur gör man i praktiken.

Målgrupp

Socialsekreterare som handlägger ärenden för barn som upplever våld i nära relationer, t.ex du som gör barnavårdsutredningar.

Utbildare:

Linn Moser Hällen, socionom, föreläsare, författare och handledare med lång erfarenhet av arbetet med våld i nära relationer inom socialtjänsten.
Marina Berman, socionom och föreläsare med lång erfarenhet av arbetet med barn som upplever våld i nära relationer inom socialtjänsten.

Varmt välkomna!

Här kan du ladda ner inbjudan som pdf. Pdf, 177.3 kB.

VAR:
Via länk
KOSTNAD:
Gratis
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
01 okt 2020

Anmäl dig

Kontakt