25 sep 2020 klocka 09.00 - 12.00

Gynna vilda pollinatörer- tillsammans kan vi göra mer!

Blodbi. Fotograf Anders Hallengren

Hur mkt kostar det egentligen att anlägga ängsmark? Hur får vi bäst effekt på åtgärder i staden? Hur kan vi stimulera till åtgärder på icke kommunal mark? Kan vi utnyttja varandras informationsmaterial? Välkomna på ett möte för inspiration och erfarenhetsutbyte i hur vi kan gynna vilda pollinatörer.

Regeringen och Naturvårdsverket storsatsar för att gynna vilda pollinatörer. Som kommun eller annan lokal aktör kan man ta del av satsningen via det s.k. LONA-bidraget. På träffen informerar vi om vad vi kommer prioritera i nästa ansökningsomgång men vi vill också att vi delar erfarenheter med varandra. Ni får gärna skicka in förslag på vad ni vill ha med i programmet eller vad ni vill diskutera (det finns utrymme att skriva detta i anmälningsformuläret).

MÅLGRUPP: Kommuner eller initiativtagare som arbetar med åtgärder för vilda pollinatörer eller som är intresserade av att starta upp ett sådant arbete med hjälp av LONA-bidrag.

FÖRSLAG TILL PROGRAM:

  • Presentation av Länsstyrelsens arbete inom pollineringssatsningen
  • Prioriteringar i nästa LONA-omgång
  • Goda exempel på pågående projekt i några kommuner
  • Kostnadsberäkningar- erfarenheter än så länge
  • Infomaterial till markägare och allmänhet – hur delar vi med varandra?
  • Erfarenhetsutbyte/frågor och svar
  • Fortsatt samverkan

Varmt välkomna!

/Johanna Ragnarsson, Gabrielle Rosqvist och Måns Bruun

Läs mer om LONA-bidraget. Sista dagen för nästa ansökningsomgång är den 1 december 2020.

VAR: Länsstyrelsens Malmökontor (Södergatan 5, Malmö) och/eller via Skype

KOSTNAD: Evenemanget är kostnadsfritt

SISTA ANMÄLNINGSDAG:

Anmäl dig

Kontakt