04 nov 2020 klocka 08.30 - 12.00

Workshop om stress, jämställdhet och migration

Suddiga människor som går över ett övergångsställe

Inställt på grund av ökad smittspridning av Corona i Skåne

Inbjudan riktar sig till dig som identifierar dig som kvinna och som på ett eller annat sätt har erfarenhet av migration, antingen kommit till Sverige nyligen eller bott här en längre tid. Vi bjuder in dig till en workshop som handlar om att diskutera och dela olika erfarenheter kring stress, jämställdhet och migration. Det är erfarenheter som formar vår gemensamma historia och de är viktiga för att förstå det samhälle vi lever i idag. Workshopen kommer att utformas så att du själv bestämmer hur mycket du delar med andra. Arbetet från workshopen kan eventuellt komma att verka som en förstudie inför ett större projekt kring muntlig historia.

Vi kommer under workshopen att tillsammans skapa frågor och bearbeta våra berättelser så att vi kan synliggöra gemensamma erfarenheter och livshistorier. Du som deltar är med i processen och bestämmer tillsammans med gruppen hur du vill att din erfarenhet ska leva vidare. Detta kan senare komma att bidra till att forma stadens historia.

08.30 – 09.00 Té/kaffe och smörgås serveras
09.00 – 09.30 Introduktion till workshopen
09.30 – 10.00 Film om stress
10.00 – 10.15 Kaffepaus
10.15 – 11.15 Workshop i små grupper
11.15 – 11.45 Redovisning från grupperna
11.45 – 12.00 Gemensam diskussion
12.00 – Slut

Ladda ned inbjudan och program Pdf, 437.8 kB.

Ladda ned inbjudan och program på farsi Pdf, 205.7 kB.

Vi som bjuder in dig till detta möte är Rörelsernas museum, Länsstyrelsen Skåne och Malmö stad.

VAR:
Rörelsernas museum (MoM), Bergsgatan 20, Malmö
KOSTNAD:
Kostnadsfritt
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
28 okt 2020

Anmäl dig

Kontakt