15- 28 okt 2020 klocka 09.00 - 12.00

Våga vara digital - Så tar vi vara på digitaliseringens möjligheter

Webbinerier om digitaliseringens möjligheter i samhällsbyggnadsprocessen för förtroendevalda, ledande tjänstemän och chefer för de förvaltningar som ingår i den.

I arbetet med regeringsuppdraget att verka för Digitalt först – för en smartare samhällsbyggnadsprocess, driver Lantmäteriet tillsammans med Länsstyrelserna en kompetenssatsning om digitaliseringens möjligheter i samhällsbyggnadsprocessen. Parallellt med satsningen för ledande personer inom kommunen pågår även en kompetenshöjande insats för tjänstemän och handläggare inom kommunen i hantverket kring digitalisering av samhällsbyggnadsprocessen.

Läs mer om regeringsuppdraget att driva en kompetenssatsning om digitaliseringens möjligheter på regeringen.se Länk till annan webbplats.

Genom att ta tillvara på digitaliseringens möjligheter och samverka med andra aktörer kan vi skapa en enklare, effektivare och mer rättssäker samhällsbyggnadsprocess i Sverige. För att lyckas behöver vi öka kunskapen om digitaliseringen på alla nivåer inom offentliga organisationer.

Syfte

Syftet med dagen är att ge ledande person inom kommunen ökad insikt och förståelse för hur digitalisering av samhällsbyggnadsprocessen kommer att påverka olika ansvarsområden. Webbinariet kommer att ge en bra inblick i de regeringsuppdrag som pågår inom digitalisering och samhällsbyggnadsprocessen, vad staten gör, samt bidra med konkreta råd och rekommendationer för fortsatt arbete inom kommun.

Målgrupp

Webbinariet riktar sig mot förtroendevalda, ledande tjänstemän och chefer för de förvaltningar som ingår i samhällsbyggnadsprocessen.

Anmälan

Webbsändningarna genomförs vid fyra tillfällen. Du väljer själv vilket tillfälle som passar bäst. Viktigt att du anmäler dig med din egen e-postadress (din jobbmail) så att kallelse och övrig information hamnar rätt.

15 oktober 09.00-12.00 – Länk till anmälan Länk till annan webbplats.

23 oktober 09.00-12.00 – Länk till anmälan Länk till annan webbplats.

26 oktober 09.00-12.00 – Länk till anmälan Länk till annan webbplats.

28 oktober 09.00-12.00 – Länk till anmälan Länk till annan webbplats.

Sista anmälningsdag är 2 oktober

App för interaktion under webbsändningen

Med hjälp av en app kommer du enkelt kunna svara på frågor som delas ut under sändningen och även ställa egna frågor. I appen kommer du även hitta programmet med hålltider. Mer information om vilken app du ska ladda ned och hur du loggar in på mötet kommer i den kallelse som skickas ut till dig cirka 1-2 veckor innan webbsändningen.

Läs mer på vågavaradigital.se Länk till annan webbplats.

VAR:
Webbinarium
KOSTNAD:
Kostnadsfritt
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
02 okt 2020

Kontakt