24 sep 2020 klocka 09.00 - 12.00

PLAN 33 – Tema detaljplanering

Illustrationer på höga hud, träd, fåglar och traktorer

PLAN 33 är en dag för alla kommunala tjänstepersoner som arbetar med PBL i bygglov-detaljplan-översiktsplan. Årets tema är detaljplanering.

PLAN 33 är en del av Länsstyrelsens stat-kommundialog. I år ser formen för dagen lite annorlunda ut än vad den brukar då den sker digitalt och i halvdagsform.

Under seminariet kommer Länsstyrelsen Skåne bland annat att berätta om hur Länsstyrelsens handläggare tänker i passet ”Hur gör man en handläggare på Länsstyrelsen nöjd?”. Vi kommer även att lyfta aktuella nyheter i plan- och bygglagen och titta på exempel på rättsfall kopplat till detaljplanering. Boverket kommer att berätta om digitalisering och standardisering av detaljplaner och vi kommer också att få höra om arbetet med regional samordning av klimatanpassning genom PBL samt om handlingsplanen för grön infrastruktur. Efter varje pass kommer det att finnas möjligt att ställa frågor.

Start 09.00

Välkomna till PLAN 33!
Moderator för dagen är Mikael Ringman.

Hur gör man en LST-handläggare nöjd?
Hanna Tell, planhandläggare, Länsstyrelsen Skåne

Nyheter i plan- och bygglagen
Lisa Hofer, DP-samordnare, Länsstyrelsen Skåne

Regional samordning av klimatanpassning genom PBL
Gerd Lundquist, klimatsamordnare, Länsstyrelsen Skåne

KORT PAUS

Digitalisering och standardisering av detaljplaner
John Hellman, planeringsarkitekt, Boverket

Rättsfall med DP-perspektiv
Anna Jansson Thulin, planhandläggare, Länsstyrelsen Skåne

Info om handlingsplanen för grön infrastruktur
Gudrun Berlin och Johan Niss, Naturskyddsenheten, Länsstyrelsen Skåne

Vi nätverkar vidare!
Hanne Romanus, tf enhetschef, Länsstyrelsen Skåne

Avslut ca 12.00

Målgrupp

PLAN33 vänder sig till dig som är kommunal tjänsteperson som arbetar med översiktsplanering och detaljplanering enligt plan-och bygglagen.

Avgift och anmälan

Seminariet är kostnadsfritt. Fyll i formuläret nedan för att anmäla dig. Mer information om hur du ansluter dig till seminariet kommer efter sommaren.

Kontakt
Lisa Hofer
Samordnare detaljplaner
E-post till Lisa Hofer
Telefon 010-224 15 93

VAR:
Seminariet är digitalt, mer info om detta kommer efter sommaren
KOSTNAD:
Seminariet är kostnadsfritt.
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
21 sep 2020

Anmäl dig

Kontakt