01 okt 2020 klocka 09.00 - 14.00

Bekämpning av invasiva arter- information och erfarenhetsutbyte

Jätteloka

Vi är många som kämpar med bekämpning av invasiva arter. För att slippa uppfinna hjulet om och om igen och falla i samma fallgropar bjuder vi nu in till ett möte för information och erfarenhetsutbyte om bekämpning av invasiva arter. Nils Carlsson och Cajza Eriksson som jobbar med invasiva arter på Länsstyrelsen deltar, liksom kommuner med lyckade erfarenheter av bekämpning.

Tanken är att träffen ska vara så hands-on som möjligt för er som deltar. Ni får därför gärna skicka in förslag på vad ni vill ha med i programmet eller vad ni vill diskutera (det finns utrymme att skriva detta i anmälningsformuläret).

MÅLGRUPP: Kommuntjänstemän som arbetar med bekämpning av invasiva arter eller har för avsikt att komma igång med ett sådant arbete (kommunekologer, naturförvaltning, gata-park)

FÖRSLAG TILL PROGRAM (skicka gärna input på programmet och förslag på vad ni vill prata om!)

  • Kort omvärldsbevakning
  • Best practice- metoder och kostnader
  • Regionala och kommunala bekämpningsplaner
  • Erfarenhetsutbyte/Frågor och svar
  • Informationsspridning till markägare och allmänhet

Varmt välkomna!

Nils Carlsson, Cajza Eriksson och Johanna Ragnarsson

VAR:
Länsstyrelsens Malmökontor, Södergatan 5 i Malmö och/eller via Skype
KOSTNAD:
Träffen är kostnadsfri
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
24 sep 2020

Anmäl dig

Kontakt