30 sep 2020 klocka 09.00 - 15.00

Kan, vågar och vill vi prata rasism?

Suddig folksamling

Välkommen till en digital kunskapsdag om rasism, dess uttryck och orsaker.

Rasism berör en stor del av befolkningen och är ett stort samhällsproblem som angår oss alla. Det påverkar såväl enskildas livsvillkor som samhällsutvecklingen i ett större perspektiv. Trots detta finns det en upplevelse hos många att det är svårt och känsligt att prata om rasism och det kan vara svårt att lyfta frågor om rasism och likvärdigt bemötande i en verksamhet. Denna upplevelse kan hänga samman med att rasism belyser maktstrukturer, normer och föreställningar som skapar privilegier för vissa och systematiskt utanförskap för andra när det gäller tillgång till rättigheter, makt och inflytande.

Konferensen syftar till att höja kunskapen om rasism, dess olika uttryck och orsaker samt visa exempel på hur offentliga aktörer kan arbeta för att motverka och förebygga rasism.

Du kommer att få lyssna till experter och föreläsare inom området som ger dig kunskap, inspiration och konkreta verktyg i arbetet med att motverka och förebygga rasism i din verksamhet.

Arrangörerna av konferensen är Länsstyrelsen Skåne, Forum för levande historia och Malmö stad.

MÅLGRUPP:
Den digitala konferensen har en bred målgrupp och vänder sig till dig som är chef och medarbetare på såväl operativ som strategisk nivå i offentlig verksamhet. Även du som möter personer som riskerar att utsättas för rasism eller liknande former av fientlighet i flera olika verksamhetsområden utgör målgrupp.

Konferensen arrangeras digitalt. Du som anmäler dig kommer att få instruktioner via e-post om hur du ska göra för att ansluta till konferensen. Informationen samt program skickas ut senast en vecka innan utbildningsdagen.

PROGRAM:
Program för dagen Pdf, 877.2 kB.

Välkommen med din anmälan!

VAR:
Digital konferens
KOSTNAD:
Kostnadsfritt
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
18 sep 2020

Anmäl dig

Kontakt