23 sep 2020 klocka 09.00 - 15.30

Workshop och seminariedag med fokus på narkotika

Man som går på banvall

Länsstyrelsen Skåne anordnar en heldag för kommunala ANDTS- och brottsförebyggande samordnare samt kommunpoliser. Temat är narkotika och hur vi tillsammans kan arbeta för att förebygga framtida kriminalitet och missbruk samt förbereda oss inför kommande ANDT-strategi för 2021 och framåt. 

INNEHÅLL:
Dagen varvas med föreläsningar, arbete i workshopformat samt kortare presentationer med konkreta exempel på lokalt arbete. De längre föreläsningarna ges av Folkhälsomyndigheten kring deras två uppdrag om narkotikapreventiva och dopningspreventiva insatser samt av polisen om narkotikamarknader och organiserad brottslighet.

MÅLGRUPP:
Deltagare i Länsstyrelsen Skånes nätverk för kommunala ANDTS- och brottsförebyggande samordnare samt kommunpoliser.

DELTAGANDE VIA SKYPE:
Länsstyrelsen Skåne följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer gällande arbetet för att minska spridningen av covid-19 Och med hänsyn till rådande pandemi planeras denna dag på distans. Det erbjuds dock ett begränsat antal platser på plats i Länsstyrelsens Skånes lokaler i Malmö för de som har svårigheter att delta på distans. I det fall som rekommendationer från Folkhälsomyndigheten förändras kan även möjligheten att delta på plats komma att ändras.

VAR:
Digital konferens via Skype
KOSTNAD:
Kostnadsfritt
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
07 sep 2020

Anmäl dig

Kontakt