03 sep 2020 klocka 10.00 - 12.00

Digital informationsträff om den nya gymnasielagen

Personer som går

Länsstyrelsen Skåne tillsammans med Migrationsverket bjuder in till en digital informationsträff om den nya gymnasielagen.

Under träffen kommer Migrationsverket att informera om aktuella frågor kopplat till bland annat prövningen av förlängda uppehållstillstånd, föreskrifterna om aktivt deltagande i utbildning samt vad som händer efter att utbildningen är färdig och vad som krävs för att få permanent uppehållstillstånd.

Även frågor kring vad som gäller vid avslag på ansökan om uppehållstillstånd samt hur Migrationsverket arbetar med återvändandefrågor kommer att beröras, liksom frågor om hur pandemin covid-19 påverkar Migrationsverkets prövning och arbetet med återvändande.

Målgrupp
Träffen riktar sig främst till dig som är yrkesverksam inom socialtjänst eller gymnasieskola.

Länk skickas ut
Inför mötet kommer du att få ett utskick med en länk till mötet (Skype). Det går även bra att ringa in till mötet.

Skicka gärna in frågor i förväg till:

Sofia Pehrsson

VAR: Digital informationsträff

KOSTNAD: Kostnadsfritt

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 28 aug 2020

Anmäl dig

Kontakt