08 sep 2020 klocka 09.00 - 12.00

Ett villkorat stöd - digital konferens

Ryggen av en kvinna som går på en brygga. Foto: Camilla Zilo

Välkommen till en halvdag om våld i nära relationer mot personer med funktionsnedsättning.

Studier visar att personer med funktionsnedsättning löper större risk än andra för att utsättas för våld i nära relationer. Ändå brister tillgängligheten till stöd och skydd för målgruppen många gånger.

Länsstyrelsen Skåne bjuder därför in till en förmiddag med syfte att bidra till att höja kunskapen om våld i nära relationer med fokus på personer med funktionsnedsättning.

Under förmiddagen kommer vi att lyssna på Denise Cresso som är utbildare med fokus på våld i nära relationer och funktionsnedsättning. Hon kommer att hålla en presentation om hur våldet kan ta sig i uttryck för målgruppen samt de hinder som finns för att få tillgång till stöd och skydd för våldsutsatta personer med funktionsnedsättning.

Vi kommer också att lyssna på Pia Lindwall Åberg som kommer att prata om erfarenheterna från Hässleholms kommun som har jobbat för att upptäcka och förebygga våld mot personer med intellektuell funktionsnedsättning. Pia har varit projektledare för det arbete som kommunen genomfört för att kartlägga våldsutsatthet samt utveckla det förebyggande arbetet inom LSS.

Du som anmäler dig och får en plats kommer att få instruktioner om hur du ska göra för att ansluta till utbildningen. Informationen samt program för förmiddagen skickas ut veckan innan utbildningsdagen, senast den 4 september.

VAR: Digital konferens

KOSTNAD: Kostnadsfritt

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 01 sep 2020

Anmäl dig

Kontakt