07 jul 2020 klocka 09.30 - 15.30

Kurs - Regenerativt lantbruk

Fältkant åkerlandskap

Välkommen till en fältdag där vi varvar teori och praktik om hållbar växtodling och jordhälsa.

Pauliina Jonsson från Jordbruksverket inleder dagen och gårdens värdpar, Joel och Emma, berättar om sina praktiska erfarenheter och input från omvärlden.
Josef Appell låter oss ta del av sitt arbete med att bygga upp en god jord- och växthälsa i sitt gårdsindividuella odlingssystem, bland annat genom ett samarbete med Splendor Plant.
Jon Orvendal, på uppdrag av Nordisk Råvara, kommer att finnas på plats och ge sitt perspektiv på hur vi kan odla hållbart och få fram de klimatsmarta livsmedel som efterfrågas. Vi kommer byta erfarenheter om jordbearbetning, kompletterande grödor, insådd, odlingsåtgärder för att främja mullhalt och jordlivet.
Vi ska ha tid för frågor, utbyte av erfarenheter och praktisk maskinvisning.

Frågor:

Mia Davidsson, 010-224 15 17, davidsson@lansstyrelsen.se,
Kamilla Persson, 010-224 15 75, kamilla.persson@lansstyrelsne.se
Hermann Leggedör, 0707–912374, hermann@agri-kultur.se

Aktiviteten är delfinansierad med EU-medel via Länsstyrelsen Skåne. Kurser och rådgivningar vänder sig till lantbrukare och företagare på den skånska landsbygden.

#smartlandsbygd, #aktivlandsbygd. #skånsklandsbygd

Foto: Kristina Larsson

VAR: Biskopshagens odlingar, Staffanstorp

KOSTNAD: Kostnadsfritt, mat till självkostnadspris

SISTA ANMÄLNINGSDAG:

Anmäl dig till reservlistan nedan.

Du hittar information om hur länsstyrelsen behandlar personuppgifter på www.lansstyrelsen.se/dataskyddlänk till annan webbplats

Kontakt