17 jun 2020 klocka 08.30 - 16.00

Diskriminering - Aktiva åtgärder i praktiken

Folkmängd

Om att få plats som människa i en organisation.

OBS! Mötet är flyttat till en digital plattform och sker via programmet Zoom. Mer info om hur du deltar under mötet skickas till anmälda deltagare.

En arbetsplats utan diskriminering skapar effektiva organisationer där alla kan vara delaktiga i arbetslivet på lika villkor. Att förebygga diskriminering främjar allas lika rättigheter och möjligheter på arbetsplatsen.

Från och med 1 januari 2017 gäller nya bestämmelser om aktiva åtgärder i diskrimineringslagen som ställer större krav på arbetsgivare att bedriva ett förebyggande arbete. Arbetet med aktiva åtgärder ska ske kontinuerligt i fyra steg genom att; undersöka, analysera, åtgärda samt följa upp och utvärdera.

Den här dagen kommer ge dig praktiska verktyg för hur din arbetsplats kan arbeta med aktiva åtgärder. Som deltagare får du handboken ”Att få plats som människa i en organisation – aktiva åtgärder i praktiken”, som antidiskrimineringsbyrån Malmö mot Diskriminering precis släppt – och som utgår från en forskningscirkel i ämnet.

Under dagen presenteras även Universell Utformning av Arbetsplatser, UUA som är en modell för hur moderna arbetsplatser blir framgångsrika genom att passa alla. Vi lyfter också blicken till tankarna bakom diskrimineringslagen: Vad är det lagen syftar till och hur kan vi skapa en process som åstadkommer detta?

Inbjudan och programPDF

Målgrupp för dagen är yrkesverksamma inom offentlig sektor och privat sektor som på olika sätt arbetar med eller ansvarar för arbetet med aktiva åtgärder.

VAR: MÖTET ÄR FLYTTAT TILL EN DIGITAL PLATTFORM OCH SKER VIA PROGRAMMET ZOOM. Mer info om hur du deltar under mötet skickas till anmälda deltagare.

KOSTNAD: Kostnadsfritt

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 08 jun 2020

Anmäl dig

Kontakt