21 okt 2020 klocka 09.00 - 16.00

Barnrättsutbildning för dig som arbetar med föräldraskapsstöd

Flicka som kastar sten i vattnet

Välkommen till en barnrättsutbildning riktad till dig som arbetar med föräldraskapsstöd.

Föräldraskapsstöd är en av de viktigaste insatserna samhället kan göra för att undvika ojämlikhet och skapa positiva förutsättningar för barn och unga. I det föräldraskapsstödjande arbetet är det viktigt att beakta barnets perspektiv och barnets syn på föräldraskapsstöd för att insatser ska leda till barnets bästa.

Därför är barnkonventionen en grundläggande utgångspunkt i den nationella strategin för ett stärkt föräldraskapsstöd. Enligt barnkonventionen ska föräldrarna få stöd att främja barns rätt till goda uppväxtvillkor samt fullgöra, förstå och klara av ansvaret för sitt barn.

Utbildare: Susann Swärd, verksamhetschef för Rättighetsfokus, människorätts- och barnrättsstrateg i Region Kronoberg, samt författare till böcker så som Barnkonventionen om föräldraskap – Ett fördjupningsmaterial för föräldrastödsarbete.

Syftet med dagen: Att få en djupare inblick i barnkonventionen som lag och hur vi kan arbeta med barnrättsfrågor i det föräldraskapsstödjande arbetet.

Målgrupp: Personer som arbetar med föräldraskapsstöd i t ex kommunal verksamhet, BVC, familjecentraler, idéburen sektor mm.

Praktisk information: Antalet platser har ökat eftersom dagen sker digitalt. Det är gratis att delta. Om intresse finns, kan 10 personer delta fysiskt i Covid-19 anpassad lokal, återkommer med plats inom kort. OBS, det är först till kvarn på dessa fysiska platser, maila i så fall till karolin.johansson@lansstyrelsen.se För dessa deltagare bjuder vi på fika och lunch. 

Inbjudan och program för dagenPDF

VAR: Digital utbildning

KOSTNAD: Kostnadsfritt

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 14 okt 2020

Anmäl dig

Kontakt