01 sep 2020 klocka 09.00 - 16.00

Kunskapsdag inom föräldraskapsstöd och hedersrelaterat våld

Foto: Mostphotos

Välkommen till en digital kunskapsdag inom föräldraskap och hedersrelaterat våld.Hur kan vi förebygga hedersrelaterat våld och förtryck inom familjen?

Alltför många lever med hot, våld och begränsningar på grund av hedersrelaterat våld och förtryck. Våldet och förtrycket kan yttra sig på flera sätt – alltifrån att leva med normer som begränsar och inskränker livet till att utsättas för våld. Det kan handla om att inte kunna fritt bestämma själv om umgänge, kläder, fritidsliv eller relationer. Det kan också handla om att få sin sexualitet begränsad, att inte få välja den man älskar eller tvingas kontrollera sina syskon.

Barn och tonåringar som utsätts för hedersrelaterat våld och förtryck är särskilt utsatta. Barnet är utsatt för ett brott, men kan inte söka stöd och skydd hos sina föräldrar eller andra närstående eftersom det ofta är de som utövar förtrycket. Ett barn eller en tonåring som berättar om förtrycket och våldet riskerar också att mista sin familj och sitt sammanhang.

I den nationella strategin för ett stärkt föräldraskapsstöd från 2018 står det att alla föräldrar ska erbjudas föräldraskapsstöd under barnets hela uppväxt. Strategin betonar att det är viktigt att det finns ett relevant och tillgängligt stöd som verkligen möter det behov som föräldrar har.

Inbjudan och programPDF

Syftet: Bidra till kunskap om hedersrelaterat våld och förtryck. Hur vi kan informera om/ha dialog kring detta ämne i insatser gällande föräldraskapsstöd till denna målgrupp samt lärande exempel från verksamheter.

Målgrupp: Personer som i sin tjänsteutövning möter föräldrar t ex i skolan, på BVC, familjecentraler, kommunens verksamheter mm.

VAR: Kunskapsdagen är digital och en länk kommer att skickas ut till deltagarna en vecka innan.

KOSTNAD: Kostnadsfritt

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 14 aug 2020

Anmäl dig

Kontakt