02 apr 2020 klocka 09.00 - 10.00

Digitalt frukostmöte - Skånsk skogsstrategi ute på remiss

Skånsk skogsstrategi logga

Den skånska skogsstrategin är nu klar för remissrunda. Vi bjuder in remissinstanserna för information och frågestund.

Informationstillfället kommer vara i ca 60 minuter och består i en övergripande presentation av arbetet samt möjlighet att ställa frågor. Kommer även finnas tillfälle den 31 mars.

Totalt föreslås 19 centrala insatser för de fyra huvudområdena Innovation, Produktion, Miljö och Rekreation. Till insatserna är hela 82 aktiviteter kopplade.

– Skånes yta är täckt till 38 procent av skog, vilket gör den till en betydande resurs utifrån ekonomiska, sociala och miljömässiga värden. Skåne är med sitt klimat och sin lövskog också ett unikt skogslän, säger Ann Marke från LRF och som är styrgruppens ordförande.

Därför har styrgruppen lagt ner ett stort arbete att fånga upp de behov och möjligheter som finns för den skånska skogen, med hjälp av djupintervjuer och stormöten, något som lett till en omfångsrik insatsplan.

– Det här är självklart något som vi vill ha reaktioner på. Sett till det nationella skogsprogrammets vision och fem fokusområden har Skåne inte bara en stor potential att vara behjälplig i att nå visionen, men också att i högre utsträckning profilera sig som ett betydande skogslän. Det här kan vara startskottet för ett brett anslag för den skånska skogens alla möjligheter.

Skogsstrategin går nu ut till 92 remissinstanser som tillsammans representerar ett brett spektrum för skogens intressenter, exempelvis virkesköpare, universitet, Skånes alla kommuner, skogsförvaltare, plantskolor, science parks. Den finns också att tillgå för alla som har intressen av skogen och dess utveckling på www.skanskskogsstrategi.se.

– Liksom styrgruppen har en bred sammansättning så vill vi också ha en bred respons för vårt förslag. Vi tror att det är en bred dialog som är vägen fram för att aktivt förvalta och utveckla det skånska gröna guldet.

Remissvar kan lämnas fram till 30 april 2020 och strategin planeras vara klar i juni.

Kontakta gärna:

Ann Marke, LRF Skåne, styrgruppens ordförande, 070 - 437 24 85

Åke Högman, kommunikatör, ake@sbbs.se , 070-812 75 73

VAR: Digitalt möte - vi kommer skicka länk till er efter er anmälan

KOSTNAD: Kostnadsfritt

SISTA ANMÄLNINGSDAG:

Anmäl dig

Kontakt