24 apr 2020 klocka 09.00 - 15.30

Trygghet i kollektivtrafiken

Pågatåg på Malmö centralstation

KONFERENSEN ÄR UPPSKJUTEN! Välkommen till en konferens om trygghet i kollektivtrafiken.

Under de senaste åren har det svenska samhället genomgått stora förändringar som inneburit att säkerhet och trygghet har kommit att bli några av de viktigaste politiska frågorna. Tillsammans med en ökad urbanisering ställer detta nya krav också på kollektivtrafiken.

Viktiga frågor i sammanhanget handlar om social hållbarhet för att öka integration och tillhörighet samt tillgänglighet till stadens funktioner och aktiviteter för ökat delaktighet i samhället. En annan viktig fråga handlar om trygghet, vilket är en förutsättning för att människor ska delta i det dagliga stadslivet och använda kollektivtrafiken.

Målgrupp: Aktörer i kollektivtrafikbranschen, poliser, förtroendevalda, lokala brottsförebyggare m.fl.

Anmälan: Antal platser är begränsat, så vänta inte – anmäl dig snarast och senast den 3 april till:
info@tryggaresverige.org
eller 08-29 20 00
Poliser anmäler sig via Utbildning Region Syd (via respektive polisområde)

Inbjudan och informationPDF

VAR: Malmö Stadshus (lokal Stortorget), August Palms plats 1, Malmö

KOSTNAD: Kostnadsfritt

SISTA ANMÄLNINGSDAG:

Kontakt