24 apr 2020 klocka 09.00 - 12.00

Seminarium: Hur kan vi stimulera miljösmarta konsumtionsmönster?

Seminarium den 24 april på Hållbarhetsveckan i Lund med temat "Hur kan vi stimulera miljösmarta konsumtionsmönster?"

Seminariet är inställt pga Corona. Vi hoppas att kunna genomföra seminariet vid senare tillfälle. Mer information kommer.

 ---


Länsstyrelsen Skåne bjuder tillsammans med Konsumentverket in till ett seminarium om hur kommuner kan stimulera miljösmarta konsumtionsmönster.

Under seminariet redovisar vi för miljöläget i Skåne och ger flera goda exempel på hur kommuner arbetar med hållbar konsumtion. Konsumentverket presenterar sin nya verktygslåda för hållbar konsumtion och ger vägledning om hur kommuner kan arbeta med beteendeförändringar i en hållbar riktning. Dessutom kommer du som deltagare få möjlighet att lämna förslag på viktiga insatser för det fortsatta arbetet med hållbar konsumtion i Skåne.

Kommunerna har en viktig roll för en mer hållbar konsumtion

Hållbara konsumtions- och produktionsmönster är avgörande för en framtid med god livskvalitet för alla människor. Dagens konsumtion bidrar till överutnyttjande av våra naturtillgångar, klimatpåverkan, ökande avfallsmängder och kemikalieutsläpp, vilket påverkar möjligheterna att nå de globala hållbarhetsmålen och våra miljö- och klimatmål.

Kommunerna har en viktig roll som värd för ett brett hållbarhetsarbete i samhället. Genom att arbeta med beteendeförändringar för mer hållbar konsumtion kan kommunen skapa lokal efterfrågan på hållbara alternativ, minska kostnader och stimulera innovation och utveckling av nya affärsmodeller hos företag. Samtidigt underlättar kommunen för invånarna att göra miljösmarta val i sin vardag.

Målgrupp

Vi vänder oss till dig som är politiker, konsumentvägledare, klimat- och energirådgivare, miljö- och hållbarhetsstrateg eller motsvarande, i en kommun eller på regional nivå. Intresserade representanter från näringsliv, intresseorganisationer, universitet eller högskolor samt studenter är också välkomna!

Hållbarhetsveckan i Lund

Seminariet är en del av Lunds universitets hållbarhetsvecka som genomförs 20-25 april 2020. Hållbarhetsveckan är ett årligt event i Lund där universitetet, Lunds kommun, organisationer och andra intresserade fyller en vecka med aktiviteter kring hållbarhet.

Läs mer om Hållbarhetsveckan och se hela veckans program.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Seminariet börjar kl.09.00 och fika serveras från kl.08.30.

VAR: Magle Konserthus, Magle Stora kyrkogatan 4, Lund.

KOSTNAD: Kostnadsfritt.

SISTA ANMÄLNINGSDAG:

Anmäl dig

Kontakt