08 sep 2020 klocka 09.00 - 16.30

INSTÄLLD Miljöprövningsdag

miljöprövningssymbol egen Lst

OBS! P.g.a det rådande läget kommer den planerade Miljöprövningsdagen att ställas in. Alla som anmält sig och betalat anmälningsavgiften har fått personlig information. För frågor samt om man önskar få anmälningsavgiften tillbaka kan kontakta Anna Kristoffersson anna.k.kristoffersson@lansstyrelsen.se

Miljöprövningsenheten vid Länsstyrelsen Skåne bjuder in till ytterligare ett tillfälle att delta i en informationsdag om miljöprövningsprocessen. Miljöprövningsdagen är riktad till konsulter, verksamhetsutövare och branschorganisationer som är berörda av tillståndsprövning enligt 9 kap. miljöbalken.

Syftet med dagen är att ge information om prövningsprocessen och vilka krav som finns på ansökningshandlingarna, samt ge tillfälle för diskussion och frågor kring tillståndsprövningen. Utöver grundläggande information om prövningsprocessen kommer vi bl.a. diskutera frågor kring Natura 2000, risk, säkerhet och Seveso, miljökvalitetsnormer för vatten, resurshushållning och klimatanpassning kopplat till tillståndsprövningen.

Fundera gärna i förväg på om ni har några särskilda frågor kring prövningen. Det kommer också finnas tillfälle att ställa frågor till prövningshandläggarna på egen hand.


OBS! Då Miljöprövningsdagen 2019 inte kunde ta emot alla som önskade delta så gör vi enligt önskemål härmed en repris. Det är alltså i stort sett samma information som vid föregående tillfälle.

PROGRAM kommer

INBJUDANPDF

Antal platser är begränsad till 100.

 

KOSTNAD: 600 kr (varav 120 kr moms) inkl. lunch och fika. Fika serveras från kl. 08.00

Deltagaravgiften sätts in senast 20 april på Länsstyrelsens bankgiro 102-2847. Märk betalningen med "Miljöprövningsdag 5 maj" samt ditt namn och organisation/kommun.

Länsstyrelsen Skånes organisationsnummer är: 202100-2346. Anmälan är bindande. Antalet platser är begränsat till 75 st.

VAR: St Gertrud konferens, Östergatan 7B Malmö

KOSTNAD: 600 kr (varav 120 kr moms) inkl. lunch och fika. Sätt in senast 20/4 på Länsstyrelsens bankgiro 102-2847. Märk betalningen "Miljöprövningsdag 5 maj" samt ditt namn och organisation/kommun. Anmälan är bindande

SISTA ANMÄLNINGSDAG:

Anmäl dig

Kontakt