29 apr 2020 klocka 09.00 - 15.00

Strandskyddsträff i Tomelilla

Bildbank

Träffarna syftar till att skapa samsyn kring strandskyddet och en rättsäker och smidig handläggning.

Målgrupp: Länsstyrelsen bjuder in handläggare i kommunerna som arbetar med prövning och/eller tillsyn av strandskydd till en träff. Träffarna sker vid fyra olika tillfällen, en i varje hörn av länet


Träffarna sker vid fyra olika tillfällen:

11 mars Malmö, Länsstyrelsen Skånelänk till annan webbplats

18 mars Kristianstad, Länsstyrelsen Skånelänk till annan webbplats

1 april Ängelholm, Kommunhusetlänk till annan webbplats

29 april Tomelilla, Ystad-Österlensregionens Miljöförbund, Gladanleden 2


OBS! På den här sidan kan du endast anmäla dig till Tomelilla

Klicka på länkarna ovan om du önskar delta i Malmö, Kristianstad eller Ängelholm


Antal platser är begränsat:

Max 25 deltagare den 11 mars och 18 mars.

Max 20 deltagare 1 april och 29 april.


ProgramPDF

Träffarna syftar till att skapa samsyn kring strandskyddet och en rättssäker och smidig handläggning. Vår målsättning är att färre dispenser ska behöva överprövas vid vår granskning och att väntetiden för sökanden därmed kan kortas ner. Vi har tidigare gett överprövade dispenser förtur, men vi kommer inte kunna göra det framledes. Det är därför extra angeläget att kommunernas beslut blir korrekta och fullständiga redan från början.

Vid träffarna kommer vi att gå igenom både grunderna och fördjupning inom prövningen och de avvägningar man ställas inför i bedömningen av en ansökan om dispens. Ett pass kommer att vigas till att prata om tillsyn inom strandskyddsområden, särskilda svårigheter som kan uppstå i samband med detta men också varför tillsynen är viktig. Särskilt fokus kommer att läggas på skälighetsavvägningen och hur vi förhåller oss till en del av de domar som har kommit under senaste tiden.  

Eftersom vi kommer att vara ganska små grupper kommer det att finnas mycket utrymme för frågor, funderingar och diskussioner med goda möjligheter att anpassa innehållet efter era frågeställningar och önskemål.


Vi bjuder på fika. Lunch på egen hand.

Kontaktperson: Linda.E.Gustafsson@lansstyrelsen.se


VAR: 29/4 Ystad- Österlenregionens Miljöförbund, Gladanleden 2 Tomelilla

KOSTNAD: --

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 22 apr 2020

Anmäl dig till Tomelilla 29/4

Kontakt